Kurs og tjenester

Tilkomsteknikk og fallsikring

RRN bruker tau- og fallsikringsutstyr for å sikre ditt arbeidsoppdrag 

Er det vanskelig tilkomst ved arbeid i høyden, vann eller bratt terreng, stiller vi med utstyr og sertifisert personell. Leie av lift kan være dyrt, liften kommer ikke alltid til, men da har vi løsningen. 

Vi gjør det slik at vi sikrer deres ansatte og gir opplæring, slik at jobben blir gjort med deres kvalifikasjoner. Det er dere som kan jobben deres best. Vi ønsker å sørge for at dere skal få en trygg og effektiv arbeidssituasjon, så vi tar med alt av nødvendig utstyr og tar ansvar for sikringa. Med at vi sikrer dere sånn at dere får gjort jobben så blir det billigere en at vi eller andre skal gjøre alt. Med denne metoden er dere sikre på at jobben blir gjort på den måten dere ønsker. Sekundært er vi også tilgjengelig for å bidra med deres arbeidsoppgaver om det er behov.

Er dere rutinerte på fallsikring, men har et prosjekt der det er dårlig med sikringsmuligheter, kan vi komme å etablere sikringssystemer som ikke gjør inngrepen i bygningen. Dette har vi lang erfaring med. RRN leier ut eller leaser ut fallsikringsutstyr ved behov. 

Vi har ekspertise i sikring på og rundt vassdrag, både sommer som vinter. Vi kan stille med båt, elveflåter og annet utstyr for å kunne jobbe sikkert i vassdrag. Vi har internasjonale sertifiseringer for å gjøre denne jobben. 

RRN har i tillegg profesjonell helsepersonell med lang erfaring innen akuttmedisin, så hvis dere har et prosjekt med forhøyet risiko så kan vi støtte med ekstra sikkerhet. 

Noen av oppdragene vi har hatt er bl.a for forsvaret, brann og redningskorps, Stor Elvdal kommune, Gardermoen lufthavn, Saab Technologies og flere håndverksbedrifter. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud på:
post@roperescuenorway.no