ShoutBox for Ruth Lee dukker

ShoutBox er en interaktiv stemmeopptaker som gir muligheter til å spille inn en melding som er spesifikk for dagens trening.

Beskrivelse

ShoutBox for Ruth Lee dukker kan brukes på flere dukker og tilfører noe som kan påvirke måten å drive redningstrening på. ShoutBox er en interaktiv stemmeopptaker som gir muligheter til å spille inn en melding som er spesifikk for dagens trening. For eksempel i en søk- og redningsøvelse kan instruktøren få dukken til å ringe ut en forhåndsinnspilt melding til redningspersonell om dens tilstedeværelse. ShoutBox kan sende ut lyder i en loop eller få meldingen til å spille av ved lydaktivering.

Shoutbox kan kjøpes individuelt for Urban Search & Rescue-dukken eller komplett med hette for bruk på andre voksen-øvingsdukker (unntatt vannrednings- og branndukker).

For forespørsel: karina@roperescuenorway.no