Kontroll av tau og fallsikringsutstyr

Sakkyndig kontroll av tau- og fallsikringsutstyr

I Forskrift om utførelse av arbeid § 13-2 er det krav om årlig sakkyndig kontroll av tau- og fallsikringsutstyr.

Rope Rescue Norway tilbyr årlig sakkyndig kontroll av fallsikringsutstyr i henhold til standard NS-EN 365:2004. Våre kontrollører med lang erfaring kan komme til din bedrift, alternativt kan det sendes i posten. 

Når det kommer til kassering av utstyr kan vi henvise til produsentens krav for at dere skal være trygg på at vi kasser på gyldig grunnlag. Vi kasserer naturligvis aldri utstyr uten at dere får vite årsak. Dette sikrer at dere ikke får kassert utstyr uten gyldig årsak.

Vi er konkurransedyktige på pris og kan tilby gode serviceavtaler der dere kan få med f.eks repetisjonskurs og førstehjelpskurs som en del av pakken.

Vi tilbyr også en pakke som inkluderer tilbud om utstyr, klargjøring for bruk, hvordan det brukes, pakking og systematisk klargjøring for beredskap, årlig kontroll og dokumentasjon.

Vi tilbyr også Camp GTS system. Dette sørger for at all dokumentasjon og lagerstyring er på plass. Vi kan merke alt av utstyr med NFC brikker som gjør at telling, kontroll og oversikt går veldig fort når man kan scanne med f.eks en mobil telefon for å så få opp all informasjon dere trenger med engang. 

Ta kontakt for et godt tilbud.

§ 13-2.Tidspunkt for sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i § 13-1 skal utføres:

– hver 12 måned,

– når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen,

– når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevd hyppigere kontroll

– når arbeidsutstyret ar vært utsatt for betydelig overbelastning, og

– etter større reparasjoner eller ombygginger

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke medfører fare for liv eller helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig.

Hopp rett ned til innholdet