Kurs og tjenester

Kontroll av tau og fallsikringsutstyr

I Forskrift om utførelse av arbeid § 13-2 er det krav om årlig sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr

Rope Rescue Norway tilbyr årlig sakkyndig kontroll av fallsikringsutstyr i henhold til standard NS-EN 365:2004. Våre kontrollører med lang erfaring kommer til din bedrift, eventuelt er det også mulig å levere utstyret på Rena etter arbeidstid så dere slipper nedetid i produksjonen eller beredskapen.

Vi kasserer aldri utstyr uten at dere får vite årsaken. Vi kan også henvise til produsentens krav til kassering.  Dette sikrer at dere ikke får kassert utstyr uten gyldig årsak. Vi er konkurransedyktige på pris og har gode serviceavtaler der dere kan få med repetisjonskurs og førstehjelpskurs som en del av pakken.

Vi tilbyr også en pakke som inkluderer tilbud om utstyr, klargjøring for bruk, hvordan det brukes, pakking og systematisk klargjøring for beredskap, årlig kontroll og dokumentasjon.

Ta kontakt for et godt tilbud.

 

§ 13-2.Tidspunkt for sakkyndig kontroll

Sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr som nevnt i § 13-1 skal utføres:

– hver 12 måned,

-når arbeidsutstyret ikke har vært i bruk de siste 6 måneder og det kan medføre fare for liv eller helse når det skal tas i bruk igjen,

– når det på grunn av miljøet arbeidsutstyret er plassert i, er påkrevt hyppigere kontroll

– når arbeidsutstyret ar vært utsatt for betyelig overbelastning, og

– etter større reparasjoner eller ombygginger

Sakkyndig kontroll kan utføres med lengre tidsintervaller når det kan dokumenteres at det ikke medfører fare for liv eller helse og den sakkyndige finner det fullt forsvarlig.