Kurs og tjenester

Case-dag i tauredning

RRN tilpasser caser etter deres nivå, behov og utfordringer. Vi skreddersyr et opplegg sammen med dere i forkant av dagen. Det kan være noe dere ønsker å legge ekstra fokus på eller en type utfordring som dere ikke har noe særlig erfaring med.

Ta kontakt på: post@roperescuenorway.no