KURS OG TJENESTER

Klikk her for å se hvilke tjenester vi tilbyr

NETTBUTIKK

Klikk her for å se hvilke produkter vi tilbyr

ROPE RESCUE NORWAY

Vår kunnskap – din kompetanse 

RRN ønsker å bidra til viktig kunnskapsløft både for å forebygge potensielt uheldige hendelser for personell og forulykkede, men også for å kanskje lettere, raskere og mer effektivt håndtere hendelsene en kan komme opp i.

Vi tilbyr en variert kursportefølje rettet mot både nød- og redningsetater, redningsorganisasjoner, industrien, men også til de som ønsker en tyngre kompetanse i forbindelse med relevant jobbsøk. RRN gjennomfører også blant annet case-dager for trening og vedlikehold av kunnskap, vi tilbyr sikring under vanskelige arbeidsforhold og kontroll av tau- og fallsikringsutstyr.

 

Rope Rescue Norway AS sin hovedinstruktør er den første i Norge som har fått internasjonal godkjenning som instruktør via ITRA. ITRA står for International Technical Rescue Association. ITRA’s internasjonale sertifisering gjør at deltagere på kurs hos en godkjent instruktør får sertifisering som gjelder i alle land. Kursdeltagerne blir registrert i en internasjonal database slik at elver, instruktører, arbeidsgivere og organisasjoner kan søke opp din gjeldende status og nivå.

ITRA er ansvarlig for å kvalitetssikre instruktører og kursinnhold. Kursdeltakere kan da være sikre på god kvalitet. Rope Rescue Norway AS tilbyr ITRA sertifiserte kurs i tau- og elveredning. Se kursplanen for 2019 for påmelding. 

 

NOEN AV VÅRE TJENESTER

Hjelp med vanskelig tilkomst

RRN kan hjelpe deg eller dere med vanskelig tilkomst. Vi bruker avanserte tilkomstteknikker iht NS 6900 for jobb i høyden og stiller med personell og utstyr slik at dere kan fokusere på jobben mens vi tar oss av deres sikkerhet underveis.

ÅRLIG SAKKYNDIG KONTROLL

Ønsker dere et godt tilbud på årlig kontroll av tau- og fallsikringsutstyr? Vi utfører årlig kontroll i henhold til standard NS-EN 365:2004. Ta kontakt så kommer vi til dere, eventuelt kan utstyret levers på Rena.

Casedag tauredning

Mangler dere ideer for neste øvelse? Vi arrangerer case-dager hvor vi kan tilrettelegge på deres nivå med utfordrende vinklinger eller spesifikke teknikker/temadager, som for eksempel highline, båreføring eller tilkomstteknikker.

FØRSTEHJELPSKURS PÅ BESTILLING

Vi kjører Norsk grunnkurs førstehjelp, førstehjelp for de som har omsorg for barn og kurs som er tilpasset deres arbeidsplass, rettet mot deres arbeid. Våre instruktører har lang erfaring fra prehospital tjeneste.

NYTT UTSTYR ?

Alt dere trenger av utstyr finner dere i vår nettbutikk.
Spør oss gjerne om råd og veiledning til hva slags utstyr dere har behov for.

Vi tilbyr en pakke som inkluderer tilbud om utstyr, klargjøring for bruk, hvordan det brukes, pakking og systematisk klargjøring for beredskap, årlig kontroll og dokumentasjon. Ta kontakt for et godt tilbud.