RRN har nå startet opp igjen med kurs. Vi følger FHI sine smitteverntiltak slik at dere trygt kan komme på kurs hos oss. 

Vi forbeholder oss retten til å ikke ta imot deltagere som er syk og har symptomer. Alle som kommer på kurs må bekrefte på skjema, som kommer på mail, at de har vært symtomfri og frisk de siste 14 dagene.  

ROPE RESCUE NORWAY

Vår kunnskap – din kompetanse 

RRN ønsker å bidra til viktig kunnskapsløft både for å forebygge potensielt uheldige hendelser for personell og forulykkede, men også for å kanskje lettere, raskere og mer effektivt håndtere hendelsene en kan komme opp i.

Vi tilbyr en variert kursportefølje rettet mot både nød- og redningsetater, redningsorganisasjoner, industrien, men også til de som ønsker en tyngre kompetanse i forbindelse med relevant jobbsøk. RRN gjennomfører også blant annet case-dager for trening og vedlikehold av kunnskap, vi tilbyr sikring under vanskelige arbeidsforhold og kontroll av tau- og fallsikringsutstyr.

 

Rope Rescue Norways hovedinstruktør er den første i Norge som har fått internasjonal godkjenning som instruktør via ITRA systemet. ITRA står for International Technical Rescue Association og er et verdens omspennende sertifiseringsorgan for tekniske redningsdisipliner. 

ITRA er ansvarlig for å kvalitetssikre instruktører og kursinnhold, så med andre ord kan kursdeltakere være sikker på godt kursinnhold og kunnskap hos instruktør. Rope Rescue Norway tilbyr ITRA-sertifiserte kurs i tau- og elveredning. Den internasjonale sertifiseringen gjør at kursdeltagere hos en godkjent instruktør får sertifisering som gjelder i alle land. 

 

NOEN AV VÅRE TJENESTER

Hjelp med vanskelig tilkomst

RRN kan hjelpe deg eller dere med vanskelig tilkomst. Vi bruker avanserte tilkomstteknikker iht NS 6900 for jobb i høyden og stiller med personell og utstyr slik at dere kan fokusere på jobben mens vi tar oss av deres sikkerhet underveis.

ÅRLIG SAKKYNDIG KONTROLL

Ønsker dere et godt tilbud på årlig kontroll av tau- og fallsikringsutstyr? Vi utfører årlig kontroll i henhold til standard NS-EN 365:2004. Ta kontakt så kommer vi til dere, eventuelt kan utstyret levers på Rena.

Casedag tauredning

Mangler dere ideer for neste øvelse? Vi arrangerer case-dager hvor vi kan tilrettelegge på deres nivå med utfordrende vinklinger eller spesifikke teknikker/temadager, som for eksempel highline, båreføring eller tilkomstteknikker.

FØRSTEHJELPSKURS PÅ BESTILLING

Vi kjører Norsk grunnkurs førstehjelp, førstehjelp for de som har omsorg for barn og kurs som er tilpasset deres arbeidsplass, rettet mot deres arbeid. Våre instruktører har lang erfaring fra prehospital tjeneste.

NYTT UTSTYR ?

Alt dere trenger av utstyr finner dere i vår nettbutikk.
Spør oss gjerne om råd og veiledning til hva slags utstyr dere har behov for.

Vi tilbyr en pakke som inkluderer tilbud om utstyr, klargjøring for bruk, hvordan det brukes, pakking og systematisk klargjøring for beredskap, årlig kontroll og dokumentasjon. Ta kontakt for et godt tilbud.